Tuesday, 17 January 2017

AUDIT LINUS2.0 - SK TASIK CINI

Destinasi Audit LINUS2.0 berikutnya adalah SK Tasik Cini.  SK Tasik Cini merupakan di antara Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK) di Daerah Pekan.  Ia adalah sekolah orang asli yang mempunyai  bilangan murid di bawah 100 orang.  Pegawai FasiLINUS yang terlibat pada hari ini adalah seramai 5 orang.  Terima Kasih dan Tahniah di atas komitmen semua pentadbir dan guru SKK SK Tasik Cini!!!


Pegawai FasiLINUS bersama pentadbir sekolah
Audit LINUS2.0 telah dilaksanakan di bilik komputer


Puan Nurul Khairani binti Nashruddin membuat semakan
 Instrumen dan BPPI Numerasi

Puan Intan Khairani binti Ismail sedang membuat semakan
Instrumen dan borang BPPI LBI

Semakan Instrumen LBI bertulis murid oleh
Puan Nor Haslinda binti Dato' Haji Burhanuddin

Puan Rozita binti Buang sedang menulis dapatan keseluruhan
Audit LINUS2.0
Pembentangan dapatan Audit LINUS2.0 kepada GPK HEM
Encik Abdul Murad bin Awang
Pegawai FasiLINUS bergambar di bawah pokok Markisa

No comments:

Post a Comment